Thẩm định giá thủy điện

Thẩm định giá thủy điện

(TĐGTS Thẩm định giá Thủy điện) – Thủy điện có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện nay thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng Nhà nước và các doanh nghiệp đã và đang phát triển nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện giúp đảm bảo cung cấp năng lượng điện một cách bền vững và mang đến nhiều hơn những lợi ích cho cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thủy điện mang lại lợi ích về kinh tế, phát triển hạ tầng, hiện đại hóa đất nước, từ đó góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng hơn. Vì vậy, thẩm định giá trị thủy điện chính xác có vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ mục đích nhất định cho các bên tham gia giao dịch về thủy điện như: vay vốn ngân hàng, mua bán, góp vốn đầu tư, tính thuế…

Thẩm định giá thủy điện là xác định giá trị bằng tiền của thủy điện theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

1. Thủy điện là gì

Thủy điện là nguồn điện có được từ năng lượng nước. Đa số năng lượng thủy điện có được từ thế năng của nước được tích tại các đập nước làm quay một tuốc bin nước và máy phát điện.

Nhà máy thủy điện là một cơ sở hạ tầng được sử dụng để chuyển đổi năng lượng cơ học của dòng nước chảy tạo thành năng lượng điện. Nhà máy thủy điện là một nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo, tận dụng nguồn nước tự nhiên từ các con sông, suối, hồ chứa.

2. Lợi ích thủy điện

Thủy điện lợi ích cung cấp điện tái tạo, kiểm soát lũ lụt, tạo việc làm, giảm chi phí sản xuất điện và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thủy điện còn hỗ trợ du lịch và phát triển khu vực.

Về kinh tế

 • Thủy điện là nguồn cung cấp điện ổn định và liên tục, không có những biến đổi lớn trong sản xuất theo thời gian.
 • Nhà máy thủy điện được xây dựng thường có tuổi thọ lên đến cả trăm năm, với chi phí bảo trì và bảo dưỡng thấp. Thủy điện là loại năng lượng rẻ nhất.
 • Năng lượng điện là năng lượng quan trọng cho toàn bộ hoạt động của các ngành kinh tế, thủy điện đóng góp một lượng điện năng không hề nhỏ vào toàn bộ năng lượng của quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và hứa hẹn sẽ trở thành 1 trong những nguồn năng lượng chính trong tương lai không xa.

Về Môi trường

 • Giảm thiểu thiệt hại đến biến đổi khí hậu
 • Kiểm soát lũ lụt và quản lý tài nguyên nước

Về xã hội

 • Tạo việc làm và phát triển kinh tế
 • Phát triển cộng động, hiện đại hóa đất nước

3. Hồ sơ thẩm định giá thủy điện

Khi tiến hành thẩm định giá thủy điện, hồ sơ thẩm định giá đầy đủ có vai trò quan trọng giúp các thẩm định viên đưa giá các phương pháp thẩm định giá chính xác từ đó phục vụ mục đích định giá và đảm bảo rủi ro cho các bên liên quan. Hồ sơ thẩm định giá thủy điện bao gồm như sau:

 • Quyết định chủ trương phê duyệt dự án đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt dự án của các cấp có thẩm quyền;
 • Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh cho chủ đầu tư thực hiện dự án;
 • Quyết định về việc phê duyệt địa điểm xây dựng của UBND tỉnh;
 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án và các giải pháp thiết kế (an toàn về xây dựng, vận hành công trình, các giải pháp thiết kế và xây dựng các đập hồ chứa nước (nếu có));
 • Hồ sơ Dự toán chi tiết tổng mức đầu tư xây dựng;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi và thuyết minh đầu tư dự án;
 • Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán;
 • Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Giấy phép xây dựng (nếu có)
 • Các hồ sơ giấy tờ khác liên quan đến dự án (nếu có).

Đối với thủy điện đã đi vào hoạt động cần bổ sung hồ sơ pháp lý sau:

 • Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
 • Kế hoạch kinh doanh 5 năm tiếp theo
 • Quyết toán dự án hoàn thành

4. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá thủy điện

Thẩm định giá thủy điện, thẩm định viên căn cứ vào đặc điểm của thủy điện, thông tin thu thập từ thị trường, hồ sơ pháp lý, mục đích thẩm định giá, từ đó thẩm định viên đưa ra cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp với tài sản. Các cách tiếp cận thẩm định giá thủy điện được thẩm định viên thường dùng gồm: cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập.

4.1. Cách tiếp cận từ thị trường

Cách tiếp cận từ thị trường là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường. Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường.

Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường là phương pháp thẩm định giá, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản so sánh để ước tính, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá. Đối với phương pháp so sánh trong thẩm định giá thủy điện, thẩm định viên ít sử dụng vì trên thị trường ít thông tin về thủy điện gióng nhau hoặc tương tự.

4.2. Cách tiếp cận từ chi phí

Cách tiếp cận từ chi phí là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua chi phí tạo ra một tài sản có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với tài sản thẩm định giá và hao mòn của tài sản thẩm định giá. Cách tiếp cận từ chi phí gồm phương pháp chi phí tái tạo và chi phí thay thế.

Căn cứ vào đặc điểm của tài sản thẩm định, thông tin thu thập được từ thị trường của tài sản, các tiêu chuẩn thẩm định giá và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thẩm định viên sử dụng cách tiếp cận từ chi phí để xác định giá trị tài sản. Cách tiếp cận từ chi phí là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua chi phí tạo ra một tài sản có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với tài sản thẩm định giá và hao mòn của tài sản thẩm định giá.

Phương pháp chi phí tái tạo: Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra tài sản giống hệt với tài sản thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp chi phí tái tạo thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

Phương pháp chi phí thay thế: Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một tài sản tương tự tài sản thẩm định giá có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

4.3. Cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập được áp dụng đối với các tài sản tạo ra thu nhập cho người sở hữu/người sử dụng, có thể dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và tính được tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Phương pháp dòng tiền chiết khấu

Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. Phương pháp dòng tiền chiết khấu thuộc cách tiếp cận từ thu nhập.

Thẩm định giá thủy điện bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu để xác định doanh thu phát điện cho hệ thống lưới điện quốc gia sau khi đã loại bỏ các chi phí liên quan đến việc vận hành nhà máy và sản xuất năng lượng điện để cung ứng, chi phí nhân công, chi phí sửa chữa bảo trì bảo dưỡng nhà máy và các chi phí liên quan.

Phương pháp dòng tiền chiết khấu được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ tài sản biến đổi qua các giai đoạn khác nhau (không ổn định), ví dụ như trường hợp một doanh nghiệp vừa bắt đầu hoạt động hoặc một công trình mới bắt đầu xây dựng.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong tương lai

Chu kỳ kinh doanh đến hết thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 2: Ước tính dòng tiền thuần trên cơ sở ước tính thu nhập từ tài sản và ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác, vận hành tài sản.

5. Công ty thẩm định giá thủy điện uy tín

Việt Nam đang trong quá trình hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ. Thủy điện mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, phát triển hạ tầng góp phần vào quá trình phát triển đất nước ngày nay. Thấu hiểu được vai trò quan trọng của thủy đối với nền kinh tế – xã hội. Thẩm định giá Thành Đô tự hào là công ty thẩm định giá thủy điện uy tín hàng đầu tại Việt Nam, phục vụ nhiều mục đích gồm: vay vốn ngân hàng, góp vốn đầu tư, mua bán, liên kết… cho các bên liên quan.

Với nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực thẩm định giá thủy điện. Thẩm định giá Thành Đô tự hào là công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá thủy điện có quy mô lớn và tính chất phức tạp nhất hiện nay và được cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Bên cạnh đó, thẩm định giá Thành Đô với hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Lâm Đồng, An Giang Cà Mau và các tỉnh lân cận sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu thẩm định giá của khách hàng.

Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác của nhiều ngân hàng lớn trong nước và ngân hàng nước ngoài có quy mô toàn cầu tại Việt Nam gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Woori Bank Việt Nam (Woori Bank); Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank); Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK); Ngân hàng Kookmin (KB Kookmin Bank); Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK); Shanghai Commercial Savings Bank, Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); … Các dịch vụ thẩm định giá Thành Đô luôn được cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng và đánh giá cao. 

Trải qua quá trình dài phát triển, thẩm định giá Thành Đô đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín  về dịch vụ thẩm định giá trong nước và quốc tế gồm: Thương hiệu Thẩm định giá uy tín 2019”“Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu Thẩm định giá tin cậy 2020”, Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô vinh dự được vinh danh là “Thương hiệu Vàng Asean tổ chức tại Singapore”, Năm 2023 Thẩm định giá Thành Đô được Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam đánh giá là đơn vị xuất sắc và tiêu biểu năm 2022. Ngoài ra Thành Đô cũng áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá, góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, đầu tư và mua bán minh bạch trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ ngày nay.

Theo www.thamdinhgiathanhdo.com

Link gốc: https://thamdinhgiathanhdo.com/tham-dinh-gia-thuy-dien