Nguyên tăc thu nhập tăng hoặc giảm

Nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm trong thẩm định giá

(TDGTS- Nguyên tắc thu thập tăng hoặc giảm)– Các nguyên tắc định giá bất động sản, về cơ bản được dựa trên các học thuyết kinh tế và khái niệm cơ bản về giá trị thị trường. Các nguyên tắc này cần thiết phải được kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc định giá bất động sản. Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm trong thẩm định giá, một trong những nguyên tắc quan trong trong ngành.

1. Nguyên tắc thu thập tăng hoặc giảm là gì?

Là sự gia tăng hoặc giảm bớt lợi nhuận thu được từ tài sản đầu tư do việc đầu tư đem lại.Tổng thu nhập trên khoản đầu tư tăng lên sẽ tăng liên tục tới một điểm nhất định, sau đó mặc dù đầu tư tiếp tục tăng nhưng độ lớn của thu nhập tăng thêm sẽ giảm dần.

Nguyên tắc này cũng hoàn toàn đúng đối với đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Có thể bạn quan tâm 

2. Nội dung nguyên tắc tăng hoặc giảm

Khi gia tăng liên tục một nhân tố của quá trình sản xuất, xây dựng (các yếu tố khác không đổi) thì thu nhập ròng từ tài sản đầu tư sẽ tăng đến điểm giới hạn và sau đó giảm xuống. Tổng thu nhập trên khoản đầu tư tăng lên sẽ tăng liên tục tới một điểm nhất định, sau đó mặc dù đầu tư tiếp tục tăng nhưng mức thu nhập tăng thêm đó sẽ giảm dần.

Ví dụ: Một nhà đầu tư xây dựng lần lượt và kế tiếp nhau đưa ra thị trường tương đối ổn định 5 bất động sản. Điểm khác nhau cơ bản của 5 bất động sản là ở chỗ tổng chi phí cho từng bất động sản tăng dần do sự đầu tư nâng cấp về yếu tố nội thất. Kết quả, tỷ lệ lợi nhuận ròng thu được so với tổng chi phí đầu tư ( bao gồm cả thuế) tăng dần từ A đến C, nhưng giảm dần từ D đến E.

  • Bất động sản A có tổng chi phí đầu tư 350 triệu đồng, lợi nhuận ròng so với tổng thu nhập là 1.4%
  • Bất động sản B có tổng chi phí đầu tư 380 triệu đồng, lợi nhuận ròng so với tổng thu nhập là 5.5%
  • Bất động sản C có tổng chi phí đầu tư 400 triệu đồng, lợi nhuận ròng so với tổng thu nhập là 8.0%
  • Bất động sản D có tổng chi phí đầu tư 450 triệu đồng, lợi nhuận ròng so với tổng thu nhập là 5.8%
  • Bất động sản E có tổng chi phí đầu tư 500 triệu đồng, lợi nhuận ròng so với tổng thu nhập là 1.2%

Mức đầu tư 400 triệu đồng được gọi là điểm tới hạn. Bất cứ sự đầu tư quá mức nào về nội thất đều đều dẫn đến giảm phần sinh lợi.

3. Yêu cầu của nguyên tắc

Nguyên tắc này đòi hỏi thẩm định viên có kinh nghiệm và am hiểu thị trường để quyết định xác đáng về mức đầu tư từng hạng mục công trình.

Nguyên tắc này là sự kết hợp với cá nguyên tắc cân bằng, năng suất và đóng góp đầu tư.

Bạn đang đọc bài viết: Nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm trong thẩm định giá tại chuyên mục tin Kiến thức. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng gửi qua thông tin sau:

thamdinhgiataisan.net@gmail.com

  097 113 8889

  www.thamdinhgiataisan.net