Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

(TDGTS – Kinh doanh bất động sản)Kinh doanh bất động sản là gì? Những nguyên tắc nào được sử dụng trong ngành kinh doanh bất động sản? Cùng tìm hiểu những vấn đề này ở bài viết dưới đây, 

1. Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doành có đối tượng là bất động sản hoặc dịch vụ liên quan đến bất động sản. Theo điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 thì “ Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lời”.

Hoạt động kinh doanh bất động sản có những đặc điểm cơ bản sau:

 • Thứ nhất, kinh doanh bất động sản có đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp là bất động sản theo quy định của pháp luật. Với tính chất là tài sản không chuyển dịch và có giá trị lớn, pháp luật phải đưa ra các yêu cầu nhằm đảm bảo các giao dịch kinh doanh bất động sản đạt được mức độ tin cậy, đồng thời thuận lợi cho các bên trong việc nắm giữ, chuyển dịch quyền sở hữu đối với bất động sản.
 • Thứ hai, kinh doanh bất động sản bao gồm nhiều hình thức liên quan đến bất động sản như xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại , cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ phải thỏa mãn các điều kiện đối với từng hoạt động kinh doanh.

Xem thêm >> Đặc điểm chủ yếu của bất động sản

                    Các tổ chức trung gian trên thị trường bất động sản

2. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên giao dịch trên thị trường bất động sản, Luật Kinh doanh bất đọng sản 2014 đã đưa ra những nguyên tắc kinh doanh bất động sản như sau:

 • Bình đẳng trước pháp luật; tự do thảo thuận trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.
 • Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Ngoài những nguyên tắc chung ở trên, đối với từng hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể, Luật Kinh doanh bất động sản cũng có những nguyên tắc yêu cầu các bên phải đảm bảo thực hiện, nhất là đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Ví dụ, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng như sau:

 • Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.
 • Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm phân định rõ diện tích, trang thiết bị sự dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu. Đối với quyền sử dụng của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất hạn thuê đất.
 • Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hồn hợp nhiều mục đích sử dụng được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khách gắn liền với đất.
 • Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.
 • Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trên đây là bài viết cung cấp cho bạn đọc thông tin về khái niệm kinh doanh bất động sản là gì,và những nguyên tắc trong kinh doanh bất động sản hi vọng sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế được tối đa rủi ro khi tham gia vào thị trường bất động sản.

Bạn đang đọc bài viết: Kinh doanh bất động sản là gì? Nguyên tắc kinh doanh bất động sản  tại chuyên mục tin Bất động sản. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng gửi qua thông tin sau:

thamdinhgiataisan.net@gmail.com

  097 113 8889

  www.thamdinhgiataisan.net