Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá.

(TĐGTS Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá) – Bộ Tài chính vừa có công văn số 462/BTC-QLG và công văn số 463/BTC-QLG về việc tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Theo đó, trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về một số sai phạm trong hoạt động thẩm định giá, trong đó đã có thẩm định viên về giá hành nghề bị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá, đáng chú ý là những vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá; qua đó gây thất thoát ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả đầu tư, tạo gánh nặng cho xã hội…

Điển hình là vi phạm trong hoạt động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, giáo dục và thẩm định giá đất cụ thể thời gian qua.

Nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động thẩm định giá, cũng như tăng cường vai trò của hoạt động thẩm định giá của nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá

Đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá của nhà nước.

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của hội đồng thảm định giá đất theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề cần nghiêm túc thực hiện các nội dung:

Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; phát hành báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo mẫu quy định; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan và tuân thủ đúng pháp luật.

Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá chủ động cập nhật những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, đặc biệt nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định mới tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Giá về thẩm định giá để thực hiện hoạt động hành nghề từ 01/01/2022.

Ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ.

Theo markettimes.vn

Bạn đang đọc bài viết: “Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá tại chuyên mục tin Kiến thức. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng gửi qua thông tin sau:

thamdinhgiataisan.net@gmail.com

  097 113 8889

  www.thamdinhgiataisan.net