Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị

Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị năm 2021

(TDGTS- Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị)- Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 26.163.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Đông Hà.

Ngày 20/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này quy định chi tiết Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bạn có thể xem thêm: 

Bảng giá đất Quảng Trị này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, đô thị: Áp dụng cho tất cả các khu vực, vị trí tại nông thôn, đô thị (trừ đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 80% giá đất ở tại các khu vực, vị trí tương ứng.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, đô thị: Áp dụng cho tất cả các khu vực, vị trí tại nông thôn, đô thị (trừ đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 70% giá đất ở tại các khu vực, vị trí tương ứng.

– Đất phi nông nghiệp khác: Áp dụng cho tất cả các khu vực, vị trí tại nông thôn, đô thị (trừ đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 50% giá đất ở tại các khu vực, vị trí tương ứng.

– Giá đất đặc thù:

+ Trường hợp thửa đất ở có vị trí thấp hơn mặt đường (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá 20% nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/m2.

+ Trường hợp thửa đất ở có vị trí cao hơn mặt đường (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá 10% nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/m2.

+ Đất nông nghiệp tại thành phố Đông Hà được tính bằng 1,65 lần giá đất nông nghiệp tương ứng xã đồng bằng, vị trí 1; đất nông nghiệp tại thị xã Quảng Trị được tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp tương ứng xã đồng bằng, vị trí 1.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Quảng Trị, áp dụng trong giai đoạn 2020 – 2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến phố loại 1a thuộc TP Đông Hà với 26.163.000 đồng/m2. Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông với 60.000 đồng/m2.

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tải bảng giá đất Quảng Trị năm 2021:

Bạn đang đọc bài viết: Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại chuyên mục tin Bất động sản. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng gửi qua thông tin sau:

thamdinhgiataisan.net@gmail.com

  097 113 8889

  www.thamdinhgiataisan.net